Kaip užtikriname kokybę?

Kokybė – tai mūsų sėkmingo verslo garantas.

Kokybės deklaracija

Kokybė – tai mūsų sėkmingo verslo garantas, todėl nuolat investuojame į įrangos atnaujinimą, darbuotojų mokymą ir darbo sąlygų gerinimą. Siekiame optimizuoti įmonės vidinius procesus, turime įsidiegę vidinių procesų žemėlapį, kuris padeda koordinuoti darbuotojų veiksmus, sukonkretinti bei suformuoti tam tikras procedūras. 

Gamybos metu vadovaujamės kokybės vadybos standartu ISO 9001, taip pat įdiegta gamybos procesų optimizavimo sistema LEAN. Tai padeda susisteminti gamybos planavimą, žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir baigtos produkcijos apskaitą, todėl darbus galime atlikti lanksčiau ir operatyviau.

Esame aplinkai draugiški reklamos žmonės – vadovaujamės aplinkosaugos standartu ISO 14001, siekdami sumažinti atliekų išmetimą ir taikydami energijos sunaudojimą mažinančias technologijas.  Taip pat įmonėje atliktas socialinis auditas – darbuotojų socialinių sąlygų, motyvacijos bei darbų saugos analizė.

Standartai, sistemos, sertifikatai:

  • Kokybės vadybos standartas ISO 9001;
  • Aplinkosaugos standartas ISO 14001; 
  • Diegiama gamybos procesų efektyvinimo Lean sistema;
  • Gazelė 2013 sertifikatas.